Месокомбинат Харманли
Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ


Общите условия уреждат взаимоотношенията между ПАРАДОКС КОНСУЛТ 90 ООД и потребителите на електронни страници и услуги, намиращи се на домейн www.mesokombinat-harmanli.bg и www.mesoharmanli.bg. С използването на сайта, се съгласявате и се задължавате да спазвате тези "Общи условия".

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. С разглеждането и/или използването на тази интернет страница, Вие се съгласявате и приемате условията за използването й. Ако не приемате тези условия, не използвайте този уеб сайт!


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПАРАДОКС КОНСУЛТ 90 ООД е дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Младост, ул. „Магнаурска школа“ №15 , вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG203335835, телефон за контакт 0879966041, email: mesokombinat_harmanli@abv.bg, опериращо интернет сайт за търговия на стоки и услуги ПАРАДОКС КОНСУЛТ 90 ООД („Търговец/ът“).

2. Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между ПАРАДОКС КОНСУЛТ 90 ООД и Потребителите, възникнали по повод намиращи се на домейн адрес www.mesokombinat-harmanli.bg и www.mesoharmanli.bg и поддомейните му („Сайт/ът“) информационни и търговски стоки и услуги, предлагани от ПАРАДОКС КОНСУЛТ 90 ООД („Услуги/те“), включително във връзка със сключените помежду им договори за покупко – продажба от разстояние на предлаганите от търговеца стоки.

3. С използването на Сайта, Потребителят декларира, че е дееспособен да се обвърже с „Общите условия“, съответно да бъде страна по договор за покупко – продажба от разстояние на предлаганите стоки и услуги и да бъде валидно обвързан с посочените условия на тези сделки.


II. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Потребителите могат да се регистрират в Сайта, като попълнят електронната регистрационна форма. Регистрацията изисква име, фамилия, адрес, телефон и електронна поща. В резултат на надлежно завършена регистрация, се създава профил, достъпът до който се осъществява чрез въвеждане на парола. При регистрацията на Сайта, Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.

ПАРАДОКС КОНСУЛТ 90 ООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

ПАРАДОКС КОНСУЛТ 90 ООД не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Потребителят може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща.

Търговецът не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.

Предвид динамиката в стокоооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи, Търговецът уведомява потребителите, направили поръчка през Сайта за възможността/невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.

Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като Търговецът се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на съобщението за потвърждение на поръчката. За промяна по адрес за доставка, вид плащане, промяна или добавяне на артикул, промяна на данни за фактура и/или други параметри на поръчката, Потребителят следва да се свърже с екипа на www.mesokombinat-harmanli.bg и www.mesoharmanli.bg , на посочените данни за контакт, до изпращането на поръчката за изпълнение. След получаването на последващото известие за потвърждаването и изпълнението на поръчката, промени не могат да бъдат извършвани.

Потребителите могат да се съгласят да получават информация, чрез предоставените данни за контакт, търговски съобщения за продукти и услуги на www.mesokombinat-harmanli.bg и www.mesoharmanli.bg и/или текущи активности, маркетинг и промоционални съобщения и/или за целите на маркетингови проучвания и събирането на информация, като в случай че не желае да получава такава информация, Потребителите могат изрично да откажат получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Търговеца или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите.

Линковете на Сайта, препращащи към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Търговеца и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.


III. ПОРЪЧКА

За да закупи избран продукт, поребителят извършва поръчка, чрез попълване на полетата на секция количка и кликне на бутона "ИЗПРАТИ".

Друг начин е чрез кликване на бутона „Добавяне в количката“, след което стоката се добавя в неговата потребителска кошница. Поръчката се завършва с натискане на бутон „Плащане“ и предоставяне на електронен адрес, телефон и адрес за доставка. Начина на плащане е подробно описан в раздел V от настоящите „Общи условия“. При извършване на поръчката, Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни.

Поръчката се счита за приета, ако въведените данни са валидни и пълни, след което Потребителят получава имейл потвърждение на посочения от него електронен адрес, съдържащо поръчаната стока, номера на поръчката, информация за срока и начина, по който ще бъде извършена доставката. Поръчки на артикули, заявени с некоректни или непълни данни, се анулират, в случай, че до 24 часа екипът на www.mesokombinat-harmanli.bg и www.mesoharmanli.bg не получи коректно необхoдимите данни.

Всички поръчки на артикули, налични към момента на подаване на заявката, направени до 16.00ч. в работен ден, се обработват и изпращат в същия работен ден. Поръчки на налични артикули, направени след 16.00ч. в работен ден, се обработват и изпращат в следващия работен ден. Поръчки на налични артикули, направени в събота, неделя и официални празници, се обработват и изпращат през първия работен ден.

В случай, че поръчаният от Потребителя артикул не е наличен към момента на получаване на поръчката, екипът на www.mesokombinat-harmanli.bg и www.mesoharmanli.bg уведомява Потребителя чрез имейл или телефонно обаждане. Екипът на www.mesokombinat-harmanli.bg и www.mesoharmanli.bg може да се свърже с Потребителя чрез телефонно обаждане на предоставения от него телефонен номер, в случай на възникнала необходимост за уточняване на детайли и обстоятелства, свързани с потребителската поръчка.

С приемане на направената от Потребителя поръчка, страните се считат за обвързани с договор за покупко – продажба от разстояние при обявените на Сайта условия, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на поръчаните стоки, а търговеца да му достави същите.

В случай на съмнение, че Потребител (физическо или юридическо лице) възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, Търговецът запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица.


IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Посочените на Сайта цени на стоките са в български лева, с включен ДДС. Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките.

Заплащането на поръчаната стока и допълнителните разходи за доставка се извършва само чрез плащане при доставка (Наложен платеж). При получаване на пратката, Потребителят заплаща цената на поръчаната от него стока и разходите за доставка на съответната куриерска компания. За всяка одобрена поръчка и съответната поръчана стока, Потребителя заплаща цената, която е обявена в сайта, към момента на извършване на поръчката и разходите за доставката й.

Търговецът има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Търговецът има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя.


V. ПРАВО НА ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния Формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес www.meso.n1.co . За всички останали потребими стоки потребителят има право на отказ в рамките на 1 час от момента на доставката на стоката до потребителя. Под „потребими стоки“ следва да се разбират, но не се ограничават само до:

1. стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност ;

2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето ;

3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени ;

При отказ от договора, Потребителя е длъжен да върне стоката в ненарушен търговски вид, без каквито и да било следи от изпробване/използване на продукта (петна, аромати, следи от химични препарати и др.), в оригинална опаковка, с оригинални етикети, с опция за преглед на пратката, като има право да избере куриерски услуги, различни от първоначално използваните от търговеца, на адрес на Търговеца, посочен в настоящите Общи условия. Всички придружаващи пратката документи (стокова разписка, касов ордер и/или касов бон) се прилагат в пратката, заедно със стоката, подлежаща на връщане.

Разходите за връщане на стоката при упражнено право на отказ са за сметка на Потребителя.

При упражнено право на отказ от договора, платената от Потребителя цена се възстановява от търговеца в срок от 14 дни, считано от датата, на която търговеца е получил обратно върнатата стока, по посочена от Потребителя банкова сметка или чрез пощенски превод, посредством съответната куриерска компания.

В случай че върнатата стока е с нарушен търговски вид, с нарушена/липсваща опаковка, с нарушени/липсващи етикети или не съответства по какъвто и да било начин на описаното в настоящите Общи условия, Търговецът има право да откаже да приеме стоката обратно, съответно да възстанови заплатената сума.

При упражнено право на отказ от договора, Търговецът не възстановява направените от потребителя транспортни разходи.

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, изразяващо се в производствени/фабрични дефекти в 1-дневен срок от получаването на стоката, чрез изпращане на имейл до посочения в настоящите Общи условия имейл адрес. В имейл съобщението се посочват номера на поръчката, предмета на рекламацията /производствен дефект, получена стока във вид, различен от поръчаният/, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията и адрес за контакт, ведно с всички документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното (вкл. снимков материал).

При рекламация Потребителя може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Връщането на стоката при рекламация се осъществява при условия, че стоката е в запазен добър търговски вид, отговаря на всички условия, посочени в настоящите Общи условия и не са налице повреди, причинени от неправилна употреба При упражняване правото на рекламация, Потребителя се задължава да изпрати стоката, подлежаща на връщане с опция за преглед на пратката.

Разходите за доставка на нови стоки вследствие на рекламация, включително при замяна на стоки, са за сметка на Търговеца, освен ако несъответствието се дължи на обстоятелства, за които търговецът няма вина, включително поради грешка на Потребителя или по желание на Потребителя.

Разходите за доставка и връщане в случаите на рекламация се поемат изцяло от Потребителя, ако не са спазени условията на този раздел. При надлежно предявена рекламация от Потребителя и изразено желание за възстановяване платената сума, същата ще бъде върната в срок от 3 дни, считано от датата, на която търговецът е получил обратно върнатата стока във вид, съгласно условията на този раздел.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.


С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЕ СЧИТА, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.


Координатите на Търговеца са следните:

гр. София, р-н Младост, ул. „Магнаурска школа“ №15

Бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин, за да получавате информация за нови продукти и оферти.

Държавен Фонд Земеделие Европейски съюз

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: Преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Mярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: Парадокс Консулт 90 ЕООД
ОБЩА СТОЙНОСТ: 97 790.00 лв.