Месокомбинат Харманли

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирано технологично оборудване

Начало / Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирано технологично оборудване

Проект BG06RDNP001-4.015-0525 „Разширение и модернизация на предприятие за месодобив и месопреработка в гр. Харманли“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райониИме на документ Линк за сваляне на документ
Публична покана Свали
Техническа спецификация Свали
Методика за оценка Свали
Изисквания към оферти Свали
Образец на оферта Свали
Декларация ЕИК Свали
Декларация на кандидата Свали
Декларация добро изпълнение Свали
Проект на договор Свали
Списък с изпълнени договори Свали
Справка декларация Свали
Списък лица Свали
КСС образец Свали

Технически проект


Име на документ Линк за сваляне на документ
Разрешение за строеж Свали
Количествена сметка Свали
Анализ оценка към становище Свали
ФЕЦ Електрическа структурна схема лист 1 Свали
ФЕЦ Електрическа структурна схема лист 2 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 1 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 2 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 3 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 4 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 5 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 6 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 7 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 8 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 9 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 10 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 11 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 12 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 13 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 14 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 15 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 16 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 17 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 18 Свали
ФЕЦ Електрическа монтажна схема лист 19 Свали
ФЕЦ ЕЛ Правоспособност Свали
ФЕЦ ЕЛ Приложения Свали
ФЕЦ ЕЛ Ситуация Свали
ФЕЦ К Застраховка Свали
ФЕЦ К Изчисления Свали
ФЕЦ К лист 1 Свали
ФЕЦ К лист 2 Свали
ФЕЦ К лист 3 Свали
ФЕЦ К лист 4 Свали
ФЕЦ К Оценка ТК Свали
ФЕЦ К Правоспособност Свали
ФЕЦ К Становище Свали

Бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин, за да получавате информация за нови продукти и оферти.

Държавен Фонд Земеделие Европейски съюз

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: Преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Mярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: Парадокс Консулт 90 ЕООД
ОБЩА СТОЙНОСТ: 97 790.00 лв.