Месокомбинат Харманли

Доставка на специализирани транспортни средства

Начало / Доставка на специализирани транспортни средства

Проект BG06RDNP001-4.015-0525 „Разширение и модернизация на предприятие за месодобив и месопреработка в гр. Харманли“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райониИме на документ Линк за сваляне на документ
Публична покана Свали
Методика за оценка на офертите Свали
Изисквания към оферти Свали
Техническа спецификация Свали
Образец на оферта Свали
Проект на договор Свали
Декларация ЕИК Свали
Декларация на кандидата Свали
Декларация добро изпълнение Свали

Бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин, за да получавате информация за нови продукти и оферти.

Държавен Фонд Земеделие Европейски съюз

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: Преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Mярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: Парадокс Консулт 90 ЕООД
ОБЩА СТОЙНОСТ: 97 790.00 лв.