Месокомбинат Харманли

Закупуване на лицензи и оборудване за изграждане и функциониране на система за контрол и управление на производствения процес в предприятие за месодобив и месопреработка

Начало / Закупуване на лицензи и оборудване за изграждане и функциониране на система за контрол и управление на производствения процес в предприятие за месодобив и месопреработка

Проект BG06RDNP001-4.015-0525 „Разширение и модернизация на предприятие за месодобив и месопреработка в гр. Харманли“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райониИме на документ Линк за сваляне на документ
Покана за "Закупуване на лицензи и оборудване за изграждане и функциониране на система за контрол и управление на производствения процес в предприятие за месодобив и месопреработка" Свали

Бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин, за да получавате информация за нови продукти и оферти.

Държавен Фонд Земеделие Европейски съюз

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: Преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Mярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: Парадокс Консулт 90 ЕООД
ОБЩА СТОЙНОСТ: 97 790.00 лв.